-4%
Trợ giá Covid 19
2.480.000 2.380.000
-10%
3.885.000 3.485.000
-7%
UVC Family
-8%
Best-sellers 2020
-12%
Sắp xuất hiện tại VN - Nhận đặt SP trước 23-09-21
9.800.000 8.600.000
-10%
Chuyên dùng cho Doanh Nghiệp
-6%
Chuyên dụng Văn Phòng
22.435.000 21.164.000
-8%
Tạm hết hàng
23.700.000 21.800.000
-9%
Tạm hết hàng
-8%
Chuyên dụng khử khuẩn không khí
25.790.000 23.790.000
-8%
Chuyên khử trùng vật thể & bưu kiện