Tủ khử trùng UV C Chamber 68W UVCC100 77L

22.435.000 21.164.000