-4%
Trợ giá Covid 19
2.480.000 2.380.000
-10%
3.885.000 3.485.000
-7%
UVC Family
-24%
Trợ giá Covid 19
9.800.000 7.450.000
-8%
Best-sellers 2020
-5%
NEW
8.350.000 7.950.000
-8%
10.600.000 9.800.000
-10%
Chuyên dùng cho Doanh Nghiệp
-6%
Chuyên dụng Văn Phòng
22.435.000 21.164.000
-8%
Tạm hết hàng
23.700.000 21.800.000
-9%
Chuyên dụng Văn Phòng
-8%
Chuyên khử trùng vật thể & bưu kiện
-10%
Chuyên dụng khử khuẩn không khí
28.790.000 25.790.000